Home  
  Events Calendar  
  Benefit events  
  News  
  Photo Album  
  Video  
  Classes  
  Mailing list  
  Directory  
  Immigration info  
  About us  
  Contact Us  
  Media  
  Travel  
  My Visit  
 
 
energize
 
bcen
thrive market madara
 
 
 
 
 

     
 
Only the GOOD news ...

Изложба "Далечни подобия" на дизайнера Валентин Иванов

In English


09/20/2018

Изложба "Далечни подобия" на дизайнера Валентин Иванов в Градската Библиотека на Уолпол,  Масачусетс

От 1 септ - до 29 септ, 2018


На първи септември в Градската Библиотека на Уолпол,  Масачусетс, се откри изложбата "Далечни подобия" на дизайнера Валентин Иванов. Тя представя жанра "Натюрморт композиция", който показва не образа на реален обект (напр. "Ваза с цветя" или "Човекът с ръкавица" ), а изгражда върху  моделна плоскост една чисто метафорична препратка към обект, норма на поведение, навик или практика.

Показани са 33 експоната, повечето от които провокират зрителя да се замисли за поддекста, а може би да открие там някъде себе си или човек от обкръжението си.

Изложбата е  отворена за посещение до 29 септември всеки работен ден на библиотеката, а в събота - преди обяд.

Адрес: Public Library of Walpole, MA,
143 School St, Walpole, Massachusetts 02081


За инфорамция: Tel (508) 660-7340
Email: vivanov_w@msn.com

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

09/20/2018

Exhibition "Distant Similarities" artist Valentin Ivanov, at Public Library of Walpole, MA

Open Sept 1- Spet 29, 2018

On September 1st 2018 the Public Library of Walpole, MA, opened doors for the exhibition "Distant Similarities" presented by the Solid Table Top Composition artist Valentin Ivanov. Solid Table Top Composition is an art branch that doesn't depict an existing object from the surrounding reality. Instead, it builds a reference to something that will be shaped in the viewer's mind.

Thirty-three exhibit compositions will challenge your imagination to get the catch, perhaps to sense yourself  or anybody else somewhere in there.

The exhibition is open for visitors any week day, as well as in Saturday mornings. 

Address: Public Library of Walpole, MA,
143 School St, Walpole, Massachusetts 02081


For info: Tel (508) 660-7340
Email: vivanov_w@msn.com

 

 Our friends  Todor Ialamov

Vasil Nenkov


David Flashenbergemona